A R T P I C T U R E 17 Girl Deo Tai Nghe

Người đặt: saky-kuro
Số lượng: 10 tấm.
Hình như tấm này không phải đeo tai nghe 😅

♥°♥°♥
Mong bạn vẫn ủng hộ shop!