12 Chòm Sao ➵ Thịnh Thế Trung Ca.

Giới thiệu truyện:

Chờ ngày thịnh thế. Chờ ngày trùng phùng. Credit Ngọn Gió Nhỏ Freya.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: