12 Chòm Sao và Học Viện Blood!

Giới thiệu truyện:

Au sẽ cố gắng chia đều đất diễn cho các sao và ko thiên vị sao nào hết!Còn diễn biến cụ tỉ của câu chuyện thì mọi người đọc truyện là sẽ biết ^.^

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: