12 chòm sao_vị Đế Vương Không Ngai Vàng

Giới thiệu truyện:

Hắn là ai ? Nhiệm vụ của hắn giao là gì ? Ai là kẻ được hắn tin tưởng hay chỉ là vỏ bọc hoàn hảo của một quân cờ ? _vị đế vương không ngai vàng _

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: