; 12cs; bl; yagioh

Giới thiệu truyện:

- hơi gay rồi đấy=)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: