[12cs-ĐM] Vương mộng hữu nhân

Giới thiệu truyện:

Scorpio and Pises 2 thế lực nắm quyền ở ngôi trường Horoscope .Tranh giành quyền làm King ,những cuộc đổ máu vô ích,dường như là 1 phần trong cuộc sống của họ . Điều quan trọng để giữ vững địa vị là các quân cờ trung thành và tài giỏi ,lợi dụng và vứt bỏ..... Cuộc chiến không hồi kết...

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: