Ái Mộng [Dạ Sắc Thượng Thiển]

Giới thiệu truyện:

Nàng nắm tay ta, theo ta nửa đời phiêu bạt. Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: