[Bách hợp] Tổng tài lão bà, chờ ta một chút! (Chương 1 - 49)

Đăng bởi: Lucifer_cold_blooded

Cập nhật: 29-08-2013


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Văn án Lâm Sanh vốn là một tiểu viên chức của Mộ thị tập đoàn, là người luôn hướng tới một cuộc sống bình thường yên ổn. Bỗng một ngày một con ma tiểu la lị xuất hiện luôn xưng là con của Lâm Sanh và chỉ cho Lâm Sinh biết lão bà tương lai chính là: Mộ Lưu Yên - Tổng tài của Mộ thị. Từ đó bắt đầu một đoạn tình yêu không tầm thường... - Lâm Sanh : " Ta không phải mụ mụ ngươi! Còn có, ta là thẳng, không phải cong! - Tiểu la lị : " Bảo bối không có nói sai, lão bà của mụ mụ chính là nữ! Cho nên mới là mẹ của ta nha!" - Tiểu la lị : "mụ mụ, đây là vận mệnh! ngươi trốn không thoát đâu! "

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: