[Bachiisa] Lavie en Rose (R19)

Đăng bởi: Lui_suru

Cập nhật: 28-05-2023

Tag:#bachiisa#isagi


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

đẻ thêm hàng cho otp. Tất cả đều là cảnh chịt nhau của hai đứa Bachira và Isagi đều là những kẻ biến thái

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: