[BH - QT hoàn] Đối tượng thân cận rất có vấn đề ( xuyên nhanh )

Giới thiệu truyện:

Hán Việt: Tương thân đối tượng đại hữu vấn đề ( khoái xuyên ) Tác giả: Manh Sinh Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - giả tưởng lịch sử - tình yêu Thị giác tác phẩm: Chủ thụ Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Hệ liệt tương ứng: Bách hợp Tiến độ truyện: Kết thúc Số lượng từ toàn truyện: 329263 tự Đã xuất bản chưa:Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản) Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồng

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: