[BJYX-Trans] Love Matters

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Yuna Dịch: Diệp Huyền Gương vỡ lại lành, bối cảnh du học Người Úc gốc Hoa Bo x du học sinh Tán 23 chương, 3 ngoại truyện, HE ==== Đã nhắn tin xin per nhưng chưa được rep và tài khoản tác giả đã khá lâu không hoạt động nên bộ này tạm thời chưa được tác giả cho phép, vui lòng không mang đi nơi khác, không reup, không chỉnh sửa, không chuyển ver, không thương mại hóa, không lợi nhuận hoá

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: