[Blue Lock/Allisagi ] Creator of "geniuses"

Đăng bởi: KimuNeko

Cập nhật: 18-09-2023

Tag:#allisagi#bluelock#np#ooc


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Chosha: Cameral •"Các cậu sẽ là con tốt thí mà tôi sẽ sử dụng để đi đến ngai vàng, thế nên hãy thể hiện tất cả các tài năng mà con tốt cần có" ||Truyện chỉ đăng trên W.a.t.t.p.a.d, không đăng ở bất cứ nơi khác ||

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: