[Blue Lock Confession] Báo, quá báo.

Giới thiệu truyện:

Nơi tập hợp những con báo có 102. Warning OOC, chửi tục nhiều hơn văn minh Chỉ up duy nhất trên Wattpad dưới trang cá nhân có tên "Rya" với quả avt của Sigma trong BSD Không theo cốt truyện, hư ảo nhiều hơn thực tế xin mọi người đừng bắt chước học theo=)))

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: