Chấp Niệm của Quỷ (Huyền Huyễn, Xuyên Không, Sến, Ngược Máu Tró, HE)

Giới thiệu truyện:

Tôi có nằm mơ cũng không ngờ đến một ngày, bản thân vì sinh ra oán niệm quá lớn mà một bước trở thành quỷ dữ. Tất cả, chẳng qua, là vì một chữ "tình." Đây là câu chuyện về một cô gái xuyên không, một nhà sư vô tình và một linh hồn nữ nhân vì ghen tức mà hóa thành ác quỷ. P/S: nhân vật chính không phải gái xuyên không, mà là hồn ma của người bị gái xuyên vào. Ai thích nữ chính xuyên không xin mời né lẹ. :))) Chống chỉ định những người tôn thờ Chính-nghĩa Thuần-túy, anti thể loại mì-ăn-liền và thích chứng tỏ ta đây là nhà sử học tài ba. :3

Danh sách chương: