•[ CheolHan ] Khách Mời•

Giới thiệu truyện:

Anh yêu em, em cũng yêu anh. Anh không còn yêu em, em vẫn yêu anh. Năm đó anh làm em buồn, làm em khóc nhiều lắm, em phạt anh cả đời này không nhìn thấy em nữa...

Danh sách chương: