Chúng tôi thích Báo nhau :)|Countryhumans|

Giới thiệu truyện:

Chuyện gì xảy ra nếu gặp bản thân của thế giới kia ? America luôn thắc mắc như vậy mỗi lần đọc những thuyết âm mưu về thế giới song song của các nhà khoa học. Anh đánh giá nó khá là hay ? Và còn tưởng tượng bản thân của mình ở thế giới song song sẽ ra sao... Khá là thú vị. Nhưng giờ anh không cần phải tưởng tượng nữa rồi. Trước mặt anh ngay lúc này là một "Bản thân" khác của chính mình bằng xương bằng thịt...đang đè trên người. Cũng không tệ. --------- Cre ảnh bìa : https://www.lofter.com/front/blog/home-page/springlekirkland

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: