Chuyện lạ ở bệnh viện đại học Seito

Giới thiệu truyện:

Mọi người biết đó, bệnh viện thường là nơi có rất nhiều thứ không sạch sẽ... Cảnh báo: tác giả có ship cp TaiHii, ParaEmu, AsuNico, KuroKiri nên sẽ có tình tiết liên quan đến cp trên, cân nhắc trước khi đọc.

Danh sách chương: