Chuyển sinh thành nữ chính trong cuốn tiểu thuyết nhưng tôi Là con trai ?

Giới thiệu truyện:

Tôi chắc chắn không ngờ rằng mình sẽ chết trong một vụ tai nạn ô tô vào ngày hôm đó. Nhưng chết trong một vụ tai nạn ô tô là một chuyện, nhưng được chuyển sinh vào tiểu thuyết lại là một chuyện hoàn toàn khác. Đợi đã, tại sao tôi lại là nữ chính của cuốn tiểu thuyết này? Tôi không phải là con trai sao ?

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: