cộng phu ( caoh, tổng công, trùng tộc)

Giới thiệu truyện:

Mười năm trước hạo kiếp đoạt đi đế quốc đại lượng giống đực tánh mạng. Vì sinh sản, đế quốc pháp lệnh quy định, năm mãn mười tám giống đực yêu cầu tiếp thu đầu não ghép đôi, cùng nhất thích hợp gia tộc ký kết khế ước, trở thành gia tộc nội sở hữu vừa độ tuổi giống cái cộng phu. Mười tám tuổi thụy ngươi nhìn chính mình ghép đôi kết quả vẻ mặt ngốc bức. Tuy rằng xứng đến chính mình thần tượng thiếu tướng thập phần vui vẻ. Nhưng còn muốn cùng thần tượng huynh đệ, mẫu phụ, tẩu tẩu, cháu trai làm tình, thụy ngươi tỏ vẻ áp lực rất lớn. PS. 1. NP tổng tiến công 2. Tác giả thích nói có sách mách có chứng thao, cho nên đi cốt truyện đi tâm đi thận 3. Trọng điểm vẫn là đi thận lạp

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: