[countryhumans] Sự trỗi dậy của đế chế thứ ba

Giới thiệu truyện:

Bối cảnh: chiến tranh lạnh Vui lòng đọc kĩ lưu ý ờ đầu chap 1 Nguồn bìa: trên hình

Danh sách chương: