Đại Không ngọn lửa [KHR]

Đăng bởi: TsurukiV

Cập nhật: 19-09-2023

Tag:#hitmanreborn#khr#vô-cp


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Mười năm sau ống phóng hỏa tiễn có được có thể làm người xuyên qua đến tương lai lực lượng, đồng thời cũng có được có thể làm người trở lại quá khứ lực lượng. Khi Tsunayoshi ở Reborn dàn xếp đến quá khứ Italy, nhìn thấy vừa mới thành lập Vongola gia tộc kia một khắc, hắn cùng Vongola Primo vận mệnh lại lần nữa đan chéo ở cùng nhau. ------------------------------- https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=8293413

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: