[Đam mỹ / Edit] Mèo con trên đại thảo nguyên - Tiểu Dã Khách

Giới thiệu truyện:

Hán Việt: Đại thảo nguyên thượng đích tiểu miêu mễ Nguồn: https://wikisach.net/truyen/dai-thao-nguyen-thuong-meo-con-XogX6lS4CH4gkbeE Tác giả: Tiểu Dã Khách Edit: Mạc Tử Thiên Số chương: 58 Độ hoàn thành: 27/58 (46.6%) ================================ Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Dị thế , Xuyên việt , Thú nhân , Chủ thụ , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Logic cùng chỉ số thông minh dừng ở vườn trẻ lớp lá, nhẹ nhàng đáng yêu là xong việc ~ Mặt khác, đây là truyện hư cấu! Hư cấu! Hư cấu! Vai chính: Thiệu Dĩ Ninh, báo đen Già Lâu Một câu tóm tắt: Cùng nhau mạo hiểm với đại miêu

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: