[Đam mỹ - Hoàn] Nốt ruồi bên má - Đồng Đồng Đồng Tử

Đăng bởi: JG_1210

Cập nhật: 16-02-2019

Tag:#ngọt#đammỹ#đoảnvăn


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Nốt ruồi bên má Tác giả: Đồng Đồng Đồng Tử Editor: Cát Cánh Đoản văn đam mỹ. Bá đạo tàn tật công x ngây thơ thuần phác thụ, dân quốc, 1x1, HE.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: