[Đam Mỹ]•[Ngược/HE] YÊU TRONG THÙ HẬN

Giới thiệu truyện:

Tôn Gia Hoàng × Lâm Dịch Anh Thể loại: Ngược, Báo thù, Giam cầm, Tra tấn, HE. (Thụ bị ngược thê thảm, có thể gây ức chế cho đọc giả.) Tình trạng: Đang sáng tác. P/s: Truyện mình tự viết, không theo bất kỳ nguồn nào.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: