Dần rơi vào lưới tình của kẻ thù không đội trời chung

Đăng bởi: AiTui41

Cập nhật: 24-05-2023

Tag:#nazi


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Truyện khá là xàm( không đọc thì out, viết truyện cho zui chứ không nhận gạch đá) +) Truyện không liênquan nhiều lắm đến lịch sử +) Không giục chap nhièu lần +) Thể loại boy love không thick đọc thì out +) 50/100% có thể có h __ Nhắc lại: TRUYỆN RẤT XÀM KHÔNG ĐỌC THÌ OUT

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: