das | friendship, love and us

Đăng bởi: -miyeong

Cập nhật: 25-05-2023

Tag:#dutyafterschool


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

nếu lớp 3-2 không dính vào cuộc chiến liên quan đến "những quả cầu tím" thì liệu khoảng thời gian cuối cùng của một học sinh cấp 3 sẽ diễn ra như thế nào ?

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: