ĐỆ NHẤT CUỒNG PHI (PHẦN I)

Đăng bởi: Thienthanh188

Cập nhật: 09-10-2017

Tag:#phi


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Nếu ngươi là chí tôn Thiên giới, Ta liền làm vua ở địa ngục! Loạn thiên hạ của ngươi, diệt si tâm của ngươi!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: