(Diabolik lovers và Fairy Tail Lucy ) Thế giới mới

Giới thiệu truyện:

1 hôm lucy vẫn đến hội bình thường,cô vô hội thấy 1 quyển sách cô cầm lên đọc bỗng nhiên cô bị cuốn vô cuốn sách fairy tail thấy vậy ai cũng lo lắng cho lucy cả.............và tự vô chuyện mà đọc

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: