[ĐM] [EDIT] GIÁO THẢO BÁ ĐẠO CẦU TÔI QUAY ĐẦU LẠI

Giới thiệu truyện:

Tên truyện: Giáo thảo bá đạo cầu tôi quay đầu lại. Tác giả: Tri Dữ Thùy Đồng. Team thầu: Diệp Hải Mộng Các. Gồm: • Editor: Ốc, Sứa. • Trans: Cá. • Beta: Ốc. Tình trạng raw: Hoàn (176 chương). Tình trạng bản edit: Đang lết. Edit từ: 18/01/2023 - xx/xx/20xx Tag: 1vs1, song khiết, HE, trước ngọt sau chua, truy thê hỏa táng tràng. Lịch ra chương: Không có thời gian ra chương cụ thể. BẢN EDIT DỰA VÀO BẢN QT + CONVERT + RAW DỊCH NÊN CHỈ ĐÚNG TỪ 50-60%. BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ!!! ĐÂY LÀ BẢN EDIT PHI LỢI NHUẬN!!! NGHIÊM CẤM REUP, NGHIÊM CẤM CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM CHUYỂN THÀNH AUDIO, NGHIÊM CẤM MANG BẢN EDIT NÀY ĐI NƠI KHÁC ĐỂ KIẾM LỢI NHUẬN!!!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: