[ĐM - EDIT] Mưu Đồ Đã Lâu - Quyền Bất Tri

Giới thiệu truyện:

《 Mưu đồ đã lâu 》Tác giả: Quyền Bất Tri Văn án: tâm cơ A x bên ngoài thì lạnh lùng nhưng bên trong ngoan ngoãn O Bùi Nam Yên thầm mến Tống Miễn, bí mật này Tống Miễn đã biết từ lâu. 1. Có phần chú ý, sẽ được giải thích 2. Không sinh tử, ABO nhưng không sinh con. 3. Hành văn XXS, phi logic, không hướng đến hiện thực. 4. Nếu nghỉ hay có chuyện xảy ra sẽ thông báo trên Weibo (?) Nếu không phiền thì hãy nhấn để thu nhập sao biển (?), cúi đầu. Số chương: 21 chương Edit: Fank (wp levychixaky) Ngày: 1/3/2020 - 24/3/2020

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: