[ĐM/EDIT] Nhóc điếc quyết định buông xuôi ai ngờ được cưng chiều

Giới thiệu truyện:

Tên gốc: 小聋子受决定摆烂任宠 Hán Việt: Tiểu lung tử thụ quyết định bãi lạn nhậm sủng Tác giả: Nghiêm Tụng Tụng Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng Edit: 8/4/2023 -

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: