[ĐM/Edit] Sau Khi Xuyên Thành Vợ Cũ Của Bá Tổng Thì Tôi Nổi Như Cồn

Giới thiệu truyện:

Tên Hán Việt: Xuyên thành bá tổng tiền thê hậu ngã bạo hồng liễu Tác giả: Nhất Điểm Đào Hoa Chí Editor: Bun | cahoidonghop.wordpress.com Raw: Tấn Giang, shubaow Thể loại: Hiện đại, Xuyên việt, Ngọt sủng, Giới giải trí, Cường cường, Chủ thụ, 1v1, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (75 chương + 8 phiên ngoại) Tình trạng bản edit: Đang tiến hành (18/03/2021) ××× TRUYỆN ĐƯỢC EDIT PHI THƯƠNG MẠI, CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REPOST!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: