[ĐM] Mỗi ngày Ma tôn bệnh kiều đều tìm đường chết kiếm đường sống

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Y Y Dĩ Dực Nhân vật chính: Lận Khinh Chu x Mục Trọng Sơn Tag: Tu chân, xuyên không, hệ thống, điềm văn, 1v1, hỗ sủng, HE

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: