[ĐM] Sau Khi Ma Tôn Thành Tù Nhân Của Ta

Giới thiệu truyện:

Tên gốc: 反派魔尊成为我的俘虏后. Tác giả : 白马游缰 - Bạch Mã Du Cương. Tình trạng bản gốc:Đã hoàn 24 chương. Thể loại: Niên hạ, tu tiên tu chân, trưởng thành, trả thù, chủ thụ. 1x1 HE

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: