[ĐN BSD] Ôn Nhu Lại Yếu Đuối

Giới thiệu truyện:

Miyuki Oriyuki là một người ôn nhu. Nhưng cơ thể nàng lại yếu đuối vô cùng, như là thủy tinh dễ vỡ. Đụng một chút liền sưng, nên Miyuki cần được cưng chiều. Miyuki Oriyuki còn có một cái danh xưng khác gọi là Ivica. Người được thần linh cưng chiều, hoặc gọi là ân sủng của thần linh cũng không quá. Vì Miyuki rất may mắn, may mắn đến độ làm người ta ghen tị. Bởi vì được thần linh để mắt nên nàng luôn đặc biệt trong một đám người. (Còn...) __________________________ no cp (có thể là ái muội với toàn văn) Lưu ý: ngược ai cũng không ngược con cưng. + Tất cả nhân vật đều không thuộc sở hữu của tôi. + Nhưng số phận họ do tôi quyết định. + Nhân vật sẽ không tránh khỏi OOC, vì là đồng nhân nên tôi sẽ viết họ theo ý của tôi. + Tôi có vấn đề về lỗi chính tả. LƯU Ý: KHÔNG PHỤC VỤ THƯƠNG MẠI, VIẾT ĐỂ PHỤC VỤ SỞ THÍCH CÁ NHÂN. + CẤM SAO CHÉP Ý TƯỞNG, ĂN CẤP.

Danh sách chương: