[Đn Chainsaw × Black Cover]Bom và Reze

Giới thiệu truyện:

Reze đã mất mạng trong tay Angel và Makima chỉ vì lời hẹn gặp cùng nhau trốn thoát với Denji... ____ Tác giả: Ryan Thể loại: đồng nhân, viễn tưởng Fandom: chainsaws man,BlackCover Tình trạng: đang sáng tác Nhân vật chính: Reze

Danh sách chương: