(ĐN Harry Potter) Đối lập

Giới thiệu truyện:

Có ánh sáng thì cũng sẽ có bóng tối,có chính nghĩa thì cũng có cái ác.Những thứ trên đời này đều đối lập nhau. Nếu Lord Voldemort chết thì Đấng cứu thế có còn là đấng cứu thế không,phải có thêm một kẻ ác nữa xuất hiện chứ Bất mãn với p8 nên viết=)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: