(Đn KNY) Chung tay tạo nghiệp!

Giới thiệu truyện:

Đây là 1 bộ truyện gây nghiệp ,nghiệp bất chấp nhưng nghiệp quật thì lại ko chừa một ai,kể cả con tác giả:))

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: