[Đn OPM+HxH] Bão Tố Kinh Hoàng, xuất kích!

Giới thiệu truyện:

(ĐÃ CHỈNH SỬA) (Tới chương 2 đâm ra lười rồi ;-;) Tatsumaki còn được gọi là Bảo Tố Kinh Hoàng là anh hùng class S hạng 2. Cô có sức mạnh siêu nhiên từ khi lọt lòng mẹ. Sinh ra thì được có mấy năm ở nhà thì sức mạnh của cô phát tán ra, thấy nguy hiểm nên đã bán cô đi trong cho chỗ thí nghiệm nào đó. Ở đó cô được gặp Blast khi sắp bị ăn thịt bởi con quái vật mất kiểm soát.. Quay lại phần chính cái ._. Khi đang chiến đấu với quái nhân thì cô lỡ chân đáp xuống đát thì bị một hố đen cuốn hút xuống. Thế là cô lọt vào thế giới Hunter x Hunter, thế giới dành cho các thợ săn mà cô đây thừa sức :))) À nhiêu đây thôi :)))))))))

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: