Đồ Đệ Diêm Vương 2: TẾ QUỶ

Đăng bởi: thoidid92

Cập nhật: 02-03-2023

Tag:#hiện#hài#linh


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Chúng ta cùng theo chân nhân vật Trần Phong lên thành phố, khi hắn đã đỗ Đại học và chờ xem những chuyện gì tiếp tới sẽ xảy ra...

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: