ĐOẢN NGẮN

Đăng bởi: Thienyet1199

Cập nhật: 01-05-2022

Tag:#đoản


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tại đây tổng hợp các đoản ngắn của ta, mỗi chương là một đoản, bao gồm ngôn và đam, đủ các thể loại nhưng chủ yếu là hiện đại, ngọt, ngược; sủng, H nhẹ, hài... Kết thì tùy từng truyện nhé nhưng đa số là He/Se/OE

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: