Đoản [ Tẫn Lẫm ] Quạ Đen và Hoa Sơn Trà

Giới thiệu truyện:

Đàm Đài Tẫn × Tiêu Lẫm Minh Dạ × Tang Hựu Thương Cửu Mẫn × Công Dã Tịch Vô T thì tự nhiên bị lọt hố cp này , thôi thì bản thân chỉ xem những tập phim đáng chú ý . Biết bao nhiêu viết bấy nhiêu chủ yếu để thỏa mãn cái ý định đu cp này thôi :))

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: