( DROP) [ Taejin ] [instagram/text ] So that I love you

Giới thiệu truyện:

♥️ Thế giới màu hường có tí ngược của hai bạn trẻ 😊 Bắt đầu từ việc bị nhầm thành nhân viên đa cấp rồi đến hạnh phúc về sau ~ Highest ranking : Top 23 _ Namseok ( 17/06/2018 )

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: