EABO | Vkook • Possession

Đăng bởi: uJewel

Cập nhật: 04-06-2023

Tag:#eabo#fanfic#taekook#vkook


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Jungkook làm Taehyung đau nhiều lắm, rất đau. Giá mà những giày xéo đó tổn thương lên xác thịt hắn thay vì trái tim đã be bét này... on going 27/7/2022 - ?

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: