[Edit] Đám động vật thần kỳ của đại lão Phật hệ

Giới thiệu truyện:

Đám động vật thần kỳ của đại lão Phật hệ Tác giả: Đường Hoàn Hoàn Thể loại: Ảo tưởng không gian, xuyên không, điềm văn, sảng văn, manh sủng Bản gốc: Hoàn chính văn Bản edit: lết a lết Edit: Dĩm BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ VÀ PHI THƯƠNG MẠI. TUYỆT ĐỐI KHÔNG MANG RA NGOÀI, KHÔNG REPOST, KHÔNG CHUYỂN VER Bản edit chỉ up tại 2 nơi 🍌 WordPress: thiennhacat 🌼 Wattpad: @cucbaykhaptroi Những nơi có cùng bản edit đều là ăn cắp, nên triệt sản liu liu

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: