[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Sau Khi Kết Hôn Với Túi Khóc A - Xuân Hiệp Hiệp

Đăng bởi: BBTiu4

Cập nhật: 27-08-2023

Tag:#abo#banhngotnha#dammy#danmei


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Truyện: Sau Khi Kết Hôn Với Túi Khóc A Tác giả: Xuân Hiệp Hiệp Thể loại: Nguyên sang, Đam Mỹ, ABO, Cưới trước yêu sau, 1v1, HE Số chương: 7 chương + 1 phiên ngoại Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tình trạng edit: Đã lết xong Bản gốc: https://www.gongzicp.com/novel-1153547.html Edit: Bò Beta: Lãm Bản edit dựa vào google đại nhân nên chỉ đúng khoảng 60-70% nội dung, hi vọng mọi người bỏ qua. Bản edit chưa được sự cho phép từ tác giả, vui lòng không mang ra khỏi đây. Không reup, không chuyển ver, không audio Nghiêm cấm việc chuyển ver dưới mọi hình thức. KHÔNG CHUYỂN VER

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: