[Edit] Một Giấc Tỉnh Dậy Hỉ Đương Cha

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Điềm Đường A Nhị/ Trứ Edit: Dang8229384 Thể loại: ABO, STV, thanh xuân vườn trường, xuyên tới tương lai Cp: Ngốc nghếch Alpha Đoạn Ngôn x Tiểu ớt cay Hứa Dặc

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: