[Edit-Thô Tục] Một cái sư tôn áp mẫu đơn

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Tam Tự Nguyên Hán Việt: Nhất cá sư tôn áp mẫu đan Không có cốt truyện, không có logic chỉ có làm tình. Điểm nhấn là play nước tiểu đọ. Là vai trò chủ đạo luôn

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: