Forgive ( one shot )

Đăng bởi: khietlam2701

Cập nhật: 06-06-2018

Tag:#oneshot#romance#sad


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

I am not an artwork, I am mysefl Don't save me, I can save myself love doesn't means blindness but forgets everything around or someone

Danh sách chương: