Gia Văn Thành Nhị Việt Nam

Đăng bởi: inpuuript

Cập nhật: 18-08-2023


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tích xưa cho biết, ẩn trong sự hỗn loạn đại thế, một hệ sinh thái vẫn âm thầm tồn tại và phồn thịnh. Được biết đến với danh xưng "Gia Văn Thành Nhị Việt Nam". Nhánh là "Gia Văn Thành" gốc là "Nhị Việt Nam". Vùng đất của sự thăng hoa với sự tinh thông của văn hóa...

Danh sách chương: